You are here

នៅដើមទសវត្សរ៍នេះ ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានអាយុចាប់ពី ៦០ឆ្នាំឡើង បានកើនឡើងដល់ចំនួន ៦០០,០០០នាក់នៃប្រជាជនសរុប។​ ជាការឆ្លើយតប រាជរដ្ឋាភិបាលបានចងក្រង និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលនយោបាយសម្រាប់មនុស្សចាស់ឆ្នាំ ២០១៧-២០៣០ ដោយផ្អែកលើគោលនយោបាយដែលបានរៀបចំដំបូងនៅឆ្នាំ ២០០៣ ក្នុងគោលដៅ ធានាថា មនុស្សចាស់ទទួលបានឳកាសចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការអភិវឌ្ឍនេះ។