You are here

កម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានប្រជាជនវ័យក្មេងច្រើនជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលក្នុងនោះប្រជាជនអាយុ ១៥-២៤ ឆ្នាំ មានចំនួន ២២%។ យុវវ័យមានបញ្ហាប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជដូចជាជម្ងឺឆ្លងតាមរយៈការរួមភេទ ការមានផ្ទៃពោះដែលមិនបានព្រាងទុក ការរំលូតកូនដែលគ្មានសុវត្ថិភាព ជម្ងឺកាមរោគ មេរោគហ៊ីវ និង ជម្ងឺអេដស៏។

 

គោលបំណងនៃរបាយការណ៍នេះ គឺដើម្បីពិនិត្យទិដ្ឋភាពទូទៅនៃស្ថានភាពសុខភាពផ្លូវភេទ និងបន្តពូជយុវវ័យ និងយុវជនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន។ ការវិភាគនេះប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន និងទិន្នន័យដែលទទួលបានពីអង្កេតប្រជាសាស្ត្រ និងសុខភាពកម្ពុជា ទាំងបួនលើក (២០០០ ២០០៥ ២០១០ និង ២០១៤)។